Webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace, jak tyto stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním souhlasíte s použitím souborů cookie Více informací.

Tuto zprávu již nezobrazovat

Články a aktuality

Popis elektrocentrál

Elektrocentrály

Generátory Heron jsou vhodné jak pro občasné napájení menších spotřebičů na chatách, chalupách a v domácnostech, tak pro profesionální a dlouhodobější využití v průmyslové sféře na stavbách a při práci v těžkých podmínkách.

Méně výkonné digitální elektrocentrály uspokojí potřeby každého běžného uživatel díky jednoduchému ovládání, lehké konstrukci a mnoha speciálním funkcím, které většinou bývají výsadou pouze profesionálních generátorů.

Silnější a robustnější generátory pro průmyslovou sféru disponují vysokým výkonem, dlouhou životností a funkcí automatické regulace elektronického vyrovnávání napětí (AVR), která umožňuje zapojení i běžné elektroniky s nižším napětím (PC, TV, elektro nářadí s regulací atp.).

 

Jak vybrat správnou elektrocentrálu?

Před koupí elektrocentrály je v první řadě třeba určit pro jaké účely bude elektrocentrála používána a jaké na ní budou kladeny nároky z výkonového a manipulačního hlediska.

 

Rekreační využití:

Pokud zamýšlíte používat elektrocentrálu na chatě, v karavanu, nebo na různých expedicích, kde bude využívána pouze k napájení domácích spotřebičů, tak jsou výbornou volbou digitální benzínové elektrocentrály. Například digitální invertorová elektrocentrála DGI 10 SP disponuje malými rozměry a hmotností pouze 17kg, což z ní činí lehce manipulovatelný zdroj energie, který lze bez problémů přepravovat osobním automobilem.

 

Průmyslové využití:

Chcete-li vystavovat generátor každodenní intenzivní zátěži na stavbách a při pracích v extrémních podmínkách, tak se zaměřte na profi elektrocentrály s vyšším výkonem vybavené masivním rámem či automatickým systémem kontroly oleje, díky čemuž zaujímají široké spektrum využití.

 

Výbava elektrocentrál Heron:

 • Inteligentní plyn (smart regulation) = funkce zajišťující regulaci otáček motoru v závislosti na zatížení elektrickými spotřebiči, snížení spotřeby paliva až o 40%
 • Elektronická kontrola generátoru (digital control) = funkce sledující generátor, která v případě výkyvu do mezních hodnot vypne zdroj přísunu proudu a tím ochrání generátor před poškozením
 • AVR (Automatic Voltage Regulation) = systém automatické regulace napětí, jenž svou kvalitou umožní napájení běžných spotřebičů a jemné elektroniky (PC, TV, eletro nářadí s regulací atp.)
 • Automatický systém kontroly hladiny oleje (OIL control) = v případě nízké hladiny oleje v generátoru se zařízení vypne a rozsvítí se kontrolka
 • Velká nádrž = základním vybavením všech elektrocentrál je nádrž o velkém obsahu, která umožňuje provoz v rozmezí od 7 do 15h (v závislosti na zatížení)
 • Masivní rám = profi elektrocentrály jsou vybaveny masivním rámem chránícím generátor před poškozením a umožňuje snadnou manipulaci
 • Výstup DC 12V = lze použít k nabíjení olověného akumulátoru automobilu nebo jako 12V zdroj stejnosměrného proudu
 • Voltmetr = ukazuje aktuální stav napětí u výstupu z generátoru
 • Ukazatel paliva = zobrazuje stav paliva v nádrži bez nutnosti jejího otevření
 • Digitální měřič motohodin = všechny profi elektrocentrály s výkonem nad 2kW jsou vybaveny digitálním ukazatelem provozních hodin
 • Svařování = vybrané elektrocentrály jsou vybaveny možností připojení svařovacího agregátu

 

První spuštění (profi elektrocentrála):

1. Po rozbalení zkontrolujte elektrocentrálu na povrchové, viditelné vady, funkčnost ovládacích prvků, nepřipojené hadičky k přívodu paliva apod.

2. Na spodní část konstrukce namontujte gumové nohy, které zabrání poškrábání podkladného povrchu.

3. Generátor postavte na pevný, suchý a bezprašný podklad, jenž je umístěn na dobře větraném místě a v bezpečné vzdálenosti od výbušných a hořlavých materiálů.

 • Elektrocentrálu lze postavit na maximální sklon 16° vůči vodorovnému povrchu. Při větším náklonu hrozí vytékání paliva z palivové nádrže a nedostatečné promazání motoru, což může vést k jeho poškození.
 • Kvůli zdravotní závadnosti výfukových plynů nesmí být elektrocentrála používána v uzavřených nebo špatně odvětraných prostorech.

4. Nalijte motorový olej do olejové nádrže. Elektrocentrály jsou dodávány bez oleje. Je tedy nezbytné, abyste do elektrocentrály před uvedením do provozu nalili olej.

 • Pro správný chod každé elektrocentrály používejte pouze olej pro ni určený. Tato informace je k nalezení v návodu k použití. Do profi generátorů se čtyřdobým motorem používejte např. olej Castrol GTX 15 W40, nebo ekvivalent této výkonnostní třídy a lepší.
 • Při doplňování hladiny oleje je nutno dolít olej stejné značky a typu, jaký je již v generátoru.

5. Do palivové nádrže nalijte přes záchytné síto čistý bezolovnatý benzín s oktanovým číslem minimálně 95 (např. Natural 95).

 • Do centrály nepoužívejte benzín starší jednoho měsíce od natankování na čerpací stanici.
 • V žádném případě do centrály nepoužívejte benzín v kombinaci s olejem.
 • Palivo nalévejte do vypnuté a vychladlé elektrocentrály.

6. Proveďte kontrolu stavu vzduchového filtru.

 • Je-li filtr zanesený, tak ho umyjte v teplé vodě se saponátem. Zacházejte s ním opatrně, aby se nepoškodil. Filtr nepřekrucujte, pouze mačkejte.

7. Jističe napěťových okruhů přepněte do polohy „0“ a třípolohový kolík pro nastavení hodnoty generovaného napětí (230 a 400V) uveďte do střední (neutrální) polohy.

 • Ujistěte se, že jsou od centrály odpojeny všechny spotřebiče. Pokud tomu tak není, odpojte je.

8. Palivový ventil přepněte do polohy „ON“ a po 2 – 3 minutách zcela vytáhněte sytič.

 • V případě jakýchkoliv netěsností rozvodové soustavy paliva elektrocentrálu nestartujte a zajistěte její opravu v autorizovaném servisu HERON.

9. Vypínač motoru centrály přepněte do polohy „I“.

10. Nastartujte motor centrály

 • Uchopte rukojeť startéru a mírným pohybem jej povytáhněte.
 • Následně rychlým tahem za rukojeť motor centrály nastartujte. V případě, že se motor nenastartuje, startování opakujte.
 • Po nastartování rukojeť pomalu vraťte do původní polohy.

11. Po několika minutách, jakmile dojde k zahřátí motoru centrály, pomalu vypněte sytič a jističe napěťových okruhů přepněte do polohy „I“.

 • Sytič slouží pouze k podpoře nastartování motoru. Zapnutý sytič během dlouhodobého provozu bude mít za následek několikanásobně vyšší spotřebu paliva.

12. Třípolohový kolík nastavte na hodnotu napětí (230V nebo 400V) podle používaných napěťových okruhů.

13. K elektrocentrále připojte elektrické spotřebiče určené pro napájecí napětí 230V ~ 50Hz nebo 400V ~ 50Hz.

 • K centrále připojujte pouze elektrospotřebiče s celkovým příkonem nepřesahujícím provozní příkon elektrocentrály, který platí pro používaný napěťový okruh.
 • Napěťový okruh 230V lze dlouhodobě zatížit celkovým příkonem srovnatelným s provozním příkonem centrály. Potom celkovým výkonem srovnatelným s maximálním výkonem centrály po dobu maximálně 10 minut.

Centrálu nelze současně používat pro napájení spotřebičů určených pro 230V a 400V!

 

Upozornění!

Elektrocentrálu nikdy svépomocí nepřipojujte do domovní elektrické rozvodné sítě! Elektrocentrálu smí do rozvodné sítě připojit pouze kvalifikovaný elektrikář s oprávněním tento úkon provádět.

 

Vypnutí elektrocentrály:

 1. Od centrály odpojte veškeré spotřebiče.
 2. Jističe napěťových okruhů přepněte do polohy „0“.
 3. Vypínač motoru přepněte do polohy „0“.
 4. Palivovým kohoutem uzavřete přívod paliva.

 

Údržba

 • Před zahájením údržby vždy vypněte elektrocentrálu. Nechte ji vychladnout a umístěte ji na čistý, pevný a vodorovný povrch.
 • Při výměně jakýchkoliv dílů vždy používejte originální náhradní díly. Použitím nekvalitních dílů může dojít k poškození elektrocentrály.
 • O všech servisních prohlídkách uchovávejte záznamy, jelikož pro uplatnění nároku na záruku je nezbytné předložit záznamy o prodeji a vykonaných servisních úkonech.
 • K uplatnění záruky je zapotřebí dodržovat údržbu v intervalech uvedených v plánu údržby. Při nedodržení tohoto plánu a poruše elektrocentrály může dojít k neuznání záruky z důvodu zanedbání údržby a nedodržení návodu k použití.

Pro prodloužení životnosti se doporučuje celková servisní kontrola elektrocentrály každých 1200 provozních hodin.

 

Před každým použitím zkontrolujte:

 • Stav motorového oleje 
 • Stav vzduchového filtru
 • Vizuálně palivový systém

            = proveďte kontrolu těsnosti spojů a hadiček

 

První měsíc nebo 20 provozních hodin po zprovoznění proveďte:

 • Výměna motorového oleje

            = provádí se vyšroubováním zátky olejové nádrže a zátky pro vypuštění oleje, načež se olej nechá vytéct do připravené nádobky

 

Každé 3 měsíce nebo každých 40 provozních hodin proveďte:

 • Čištění vzduchového filtru

            = Po sejmutí krytu vzduchového filtru vyjměte filtr. Ručně vyperte filtr v teplé vodě se saponátem. Filtr nepřekrucujte a zacházejte s ním opatrně, aby se nepoškodil. Po důkladném vyschnutí filtru jej nechte nasáknout motorovým olejem. Přebytečný olej z filtru vymačkejte a filtr vložte zpět na své místo.

 

Každých 6 měsíců nebo každých 80 provozních hodin proveďte:

 • Výměna motorového oleje
 • Čištění a nastavení zapalovací svíčky

            = Odpojte kabel svíčky a svíčku demontujte. Vizuálně zkontrolujte vnější vzhled svíčky, pokud jeví známky opotřebování, tak svíčku vyměňte. Je-li svíčka v pořádku, tak ji očistěte drátěným kartáčem. Pomocí měrky nastavte vzdálenost elektrod na 0,6 – 0,8 mm. Zkontrolujte těsnící kroužek svíčky, pokud je v pořádku, tak svíčku zašroubujte zpět rukou, abyste předešli stržení závitu.

 • Čištění odkalovače karburátoru

            - smí provádět pouze autorizovaný servis značky HERON

 • Čištění odkalovače palivového ventilu

            - smí provádět pouze autorizovaný servis značky HERON

 

Každý kalendářní rok nebo každých 200 provozních hodin proveďte:

 • Výměna zapalovací svíčky
 • Kontrola a nastavení vůle ventilů

            - smí provádět pouze autorizovaný servis značky HERON

 • Kontrola a nastavení palivového systému

            - smí provádět pouze autorizovaný servis značky HERON

 • Čištění sítka palivové nádrže

            = Odšroubujte zátku palivové nádrže a vyndejte palivový filtr. Důkladně ho propláchněte v nehořlavém čistícím prostředku (mýdlová voda) a nechte ho oschnout. Suchý a čistý filtr vložte zpět na své místo do otvoru nádrže.

 • Čištění palivové nádrže

            - smí provádět pouze autorizovaný servis značky HERON

 

Každých 12 měsíců od zakoupení proveďte:

 • Kontrola a revize elektrických částí

            - smí provádět výhradně zákonem určený revizní technik

 

Každé 2 kalendářní roky proveďte:

 • Výměna palivových hadiček

 

Přeprava elektrocentrály:

 • Kompletně vypnutou elektrocentrálu přepravujte zásadně ve vodorovné poloze vhodně zajištěnou proti pohybu a nárazům.
 • Před přepravou členitým terénem zajistěte vypuštění paliva, aby nedošlo k jeho úniku během přepravy. Pokud je to možné, tak palivo vypusťte vždy, když dochází k přepravě elektrocentrály.
 • Zajistěte dobré větrání přepravního prostředku, protože při přepravě v uzavřeném vozidle dochází díky slunečnímu záření ke zvýšení teploty a může dojít ke vznícení nebo výbuchu benzínových výparů.

 

Závady a jejich případné odstranění:

Pokud nelze motor nastartovat, tak se ujistěte, že:

 • je vypínač motoru v poloze zapnuto „1“.
 • je otevřen palivový ventil.
 • je v nádrži dostatek paliva.
 • je v motoru dostatečné množství oleje.
 • je připojen konektor kabelu zapalování k motorové svíčce.
 • přeskakuje na motorové svíčce jiskra.
 • v nádrži není palivo starší 30 dnů od zakoupení na čerpací stanici.

Pokud i přes kontrolu všech řešení nelze motor nastartovat nebo centrála vykazuje jakékoliv další problémy, tak kontaktujte naši firmu, TorriaCars s.r.o., pro konzultaci a následné řešení problému nebo kontaktujte a navštivte autorizovaný servis značky HERON.

 

Upozornění!

Před uplatněním reklamace nebo servisních služeb, vždy prvně kontaktujte naši firmu, TorriaCars s.r.o., pro konzultaci a následné řešení problému. Další možností je kontaktovat autorizovaný servis značky HERON.

© 2020 Všechna práva vyhrazena, Torriacars, s.r.o. Feo.cz