Webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace, jak tyto stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním souhlasíte s použitím souborů cookie Více informací.

Tuto zprávu již nezobrazovat

Články a aktuality

Výkonnostní kategorie motorových olejů

Tyto informace charakterizují aktuální a dlouhodobé provozní vlastnosti motorových olejů při různých mírách zatížení. Hodnoceny jsou hlavně vlastnosti jako je oxidační stabilita, ochrana proti opotřebení, míra odpařování, ochrana před korozí a tvorbou usazenin a v neposlední řadě také úspora paliva.

 

Celosvětově používané normy:

 • Klasifikace API (American Petroleum Institute) – stanovena v USA
 • Klasifikace ACEA (Association des Constructeurs Européens d´ Automobile) – stanovena v EU
 • Firemní normy automobilek (MB, BMW, VW, MAN, VOLVO…)

 

Méně používané nebo zastaralé normy:

 • Klasifikace MIL-L - norma užívaná americkou armádou
 • Klasifikace NATO – norma užívaná armádami NATO
 • Klasifikace CCMC – zastaralá klasifikace udávaná pouze dočasně
 • Další klasifikace – např. ILSAC

 

Klasifikace API

Tato norma dělí motorové oleje podle typu motoru na zážehové (benzinové), označené písmenem „S“ (Service) a vznětové (naftové), označené písmenem "C" (Commercial). Výkonnostní stupeň je vyjádřen pro daný typ motoru dalším písmenem (počínaje "A").

V podstatě platí, že čím je toto písmeno dále v abecedě, tím kvalitnější je daný olej. Je-li jako první uvedena specifikace "S", je olej určen prioritně pro benzinové motory. Pokud je jako první uvedena specifikace "C", pak je olej určen hlavně pro naftové motory. Většina olejů je v dnešní době použitelná pro oba typy motorů a je potom značená kombinací obou písmen, kupříkladu SJ/CE.

 

Výkonnostní třídy zážehových (benzínových) motorů – značení „S“

 • SA – Nízko přísadové oleje. Určeny pro mírnou práci s malou zátěží. obsahují přísady ke zlepšení bodu tuhnutí a inhibitory Vhodné pro motory vyráběné v letech 1940-1950.
 • SB – Středně přísadové oleje. obsahují přísady proti stárnutí, korozi a opotřebení. Vhodné pro motory vyráběné v letech 1956-1963.
 • SC - Oleje s přísadami proti tvorbě vysokoteplotních usazenin, nízkoteplotních kalů, stárnutí a také proti korozi a opotřebení. Vhodné pro motory vyráběné v letech 1964-1967.
 • SD - Oleje pro zvýšené požadavky. Obsahují detergentní a disperzní přísady. Vhodné pro motory vyráběné v letech 1968-1971.
 • SE - Oleje pro vyšší namáhání motorů (tzv. „Stop and Go“ provoz). Třída převyšuje předešlou skupinu SD. Vhodné pro motory vyráběné v letech 1971-1979.
 • SF - Oleje pro vysoké zatížení motorů. Zajištěna oxidační stabilita, protioděrové schopnosti a odolnost proti tvorbě kalů. Třída převyšuje předešlou skupinu SE. Vhodné pro motory vyráběné v letech 1980-1988.
 • SG - Oleje s náročnějšími požadavky, které splňují minimalizaci opotřebení a tvorby kalů. Vhodné pro motory vyráběné v letech 1989-1993.
 • SH – Oleje určené pro vysokootáčkové a přeplňované motory. Totožných vlastností jako předešlá skupina SG s tím rozdílem, že jsou oleje testovány podle náročnějšího zkušebního protokolu CMA (Chemical Manufacturers Association). Vhodné pro motory vyráběné v letech 1994 a novější.
 • SJ - Syntetické a také polo syntetické oleje, které splňují požadavky na úsporu paliva a emisní limity. Vhodné pro motory vyráběné v letech 1996 a novější.
 • SL – Tyto oleje překonávají předešlou skupinu SJ. Jsou vyráběny s důrazem na úspora paliva a prodloužené výměnné intervaly. Vhodné pro motory vyráběné v letech 2001 a novější.
 • SM - Oleje nejvyšší kvality převyšující předešlou třídu SJ. Tyto oleje obsahují přísady pro kontrolu deposit, snížení oxidace oleje a snížení opotřebení. Je zde také kladen důraz na zlepšení vlastností oleje při nízkých teplotách. Vhodné pro motory vyráběné v letech 2004 a novější.

 

Výkonnostní třídy vznětových (naftových) motorů – značení „C“

 • CA - Oleje pro málo zatěžované, nepřeplňované motory. Vhodné pro motory vyráběné v letech 1940-1960.
 • CB - Oleje pro nepřeplňované, středně namáhané motory. Vhodné pro motory vyráběné v letech 1949-1964.
 • CC - Oleje pro mírně přeplňované motory pracující ve středně náročných až náročných podmínkách. Obsahují protikorozní přísady a také přísady bránící tvorbě vysokoteplotních usazenin. Vhodné pro motory vyráběné v letech 1964-1970.
 • CD - Oleje pro zatěžované motory, zejména pak přeplňované. Obsahují přísady bránící tvorbě vysokoteplotních usazenin a korozi ložisek. Vhodné pro motory vyráběné v letech 1970-1979.
 • CD-II - Stejné vlastnosti jako u skupiny CD. Tyto oleje jsou však určeny pouze pro dvoudobé motory. Vhodné pro motory vyráběné v letech 1978 a novější.
 • CE - Oleje pro silně namáhané a rychloběžné motory. Zejména pak také pro přeplňované agregáty s přímým vstřikováním. Vhodné pro motory vyráběné v letech 1983 a novější.
 • CF - Oleje pro motory s nepřímým vstřikováním bez kontroly emisí. Vylepšené vlastnosti v oblasti odolnosti proti tvorbě usazenin a korozi ložisek. Vhodné pro motory vyráběné v letech 1994 a novější.
 • CF-2 - Oleje pro dvoudobé motory. Obsahují přísady proti opotřebení a tvorbě usazenin stejně jako předešlá skupina CF. V dnešní době minimálně využívaná. Vhodné pro motory vyráběné v letech 1994 a novější.
 • CF-4 - Oleje pro moderní čtyřdobé motory použité u těžkých tahačů určených k dálničnímu provozu. Splňuje požadavky na nejvyšší stupně přeplňování. Vhodné pro motory vyráběné v letech 1990 a novější.
 • CG-4 - Oleje pro čtyřdobé, vysokootáčkové motory vozů pracujících v náročných silničních i terénních podmínkách. Je zde kladen velký důraz na plnění emisních limitů. V současnosti nejvyšší specifikace olejů pro naftové motory. Vhodné pro motory vyráběné v letech 1996 a novější.
 • CH-4 - Oleje pro vysokootáčkové čtyřdobé motory, vyžadující splnění emisních norem. Tyto oleje mají speciální druh složení pro použití s palivem s hmotnostním obsahem síry do 0.5%. Tyto oleje lze použít místo těchto olejů - CD, CE, CF-4, CG-4. Vhodné pro motory vyráběné v letech 1998 a novější.
 • CI-4 - Oleje pro vysokootáčkové, vysoce zatěžované motory s recirkulací výfukových plynu (EGR) splňující emisní limity stanovené od roku 2004. Tyto oleje mají speciální druh složení pro použití s palivem s hmotnostním obsahem síry do 0.5%. Tyto oleje lze použít místo těchto olejů - CD, CE, CF-4, CG-4, CH-4. Vhodné pro motory vyráběné v letech 2002 a novější.
 • CI-4 Plus - Plus Oleje pro vysokootáčkové čtyřdobé motory, které vyžadující splnění emisních norem při použití systému recirkulace výfukových plynů (EGR).

 

Poznámky:

 • Třída CD v roce 1993 nahrazena třídou CF.
 • Třída CD-II v r. 93 nahrazena CF-2.
 • EGR – recirkulace výfukových plynů (vratné spalování)

 

Klasifikace ACEA

Česky přeložitelné jako „Asociace evropských konstruktérů vozidel“. Tato klasifikace v roce 1991 nahradila CCMC – „Sdružení konstruktérů automobilů“. Tento orgán vznikl v roce 1972 jako reakce na zavedenou klasifikační škálu API, která ovšem plně nevyhovovala pro evropské typy motorů (rozdílné konstrukční řešení). V roce 1995 ACEA vydává vlastní výkonnostní klasifikaci motorových olejů. V roce 2004 byla ještě provedena úprava s ohledem na využití filtru pevných částic (DPF/EPF).

Tato klasifikace dělí motorové oleje do tří skupin. Tyto skupiny jsou označovány písmeny A/B, C, E, které určují úroveň užitných vlastností a číslicemi, které udávají samotný výkonností stupeň (počínaje číslem 1). V praxi poté platí, že čím vyšší číslo, tím vyšší je kvalita oleje.

 

Rozpis dělení skupin vlastnostních tříd

 • A/B: oleje pro benzínové a naftové motory osobních automobilů
 • C: oleje kompatibilní s katalyzátory – benzínové a naftové motory osobních automobilů
 • E: oleje pro vysoce výkonné naftové motory nákladních automobilů

 

Oleje pro benzínové a naftové motory osobních automobilů

 • A1/B1 - Motorové oleje přísadované proti tvorbě usazenin na pístu, tvorbě kalů, opotřebení a oxidaci ze zbytkových teplot. Jsou vyráběny s ohledem na nízkou viskozitou, nízké tření a úsporu paliva. Nejsou ale vhodné pro všechny typy motorů.
 • A2/B2 - Standardní oleje, normální intervaly výměn. Toto značení již není platné.
 • A3/B3 - Motorové oleje s vysokou výkonovou rezervou. Taktéž použitelné u prodloužených výměnný intervalů, které stanovuje vždy výrobce motoru.
 • A3/B4 – Oleje určené pro motory s vysokou výkonností a naftové motory s přímým vstřikem paliva. Tyto oleje jsou taktéž vhodné pro použití u kategorie B3.
 • A5/B5 - Motorové oleje s nízkou viskozitou a třením (vysoce namáhané motory). Tyto oleje jsou vyráběny s ohledem na vysokou výkonnost, lehký běh motoru a nízkou spotřebu paliva. Dále jsou vhodné pro prodloužené intervaly výměny oleje, ovšem použitelné jsou jen u specificky konstruovaných motorů.

 

Oleje kompatibilní s katalyzátory – benzínové a naftové motory osobních automobilů

 • C1 - Motorové oleje s nízkou viskozitou a třením, také s velmi nízkým obsahem sulfátového popelu, síry a fosforu. Dále jsou tyto oleje použitelné u vozidel vybaveným systémem „TWC“  nebo „DPF/EPF“ . Tyto oleje prodlužují životnost katalyzátorů a filtrů pevných částic a taktéž snižují spotřebu paliva. Jsou vhodné jen pro speciálně konstruované motory, využívané značkou Ford.
 • C2 - Stabilní oleje kompatibilní s katalyzátorem pro vysoce výkonné benzínové a naftové motory vybavených systémy „DPF/EPF“ a „TWC“. Mají nízkou viskozitou a tření, nízký obsah sulfátového popela, síry a fosforu. Tyto oleje prodlužují životnost systémů DPF a TWC a snižují spotřebu paliva. Vhodné pro vozidla koncernu PSA (Peugeot, Citroën).
 • C3 - Oleje pro použití s katalyzátory „DPF/EPF“ a „TWC“ ve vysokootáčkových motorech a zároveň prodlužují životnost těchto systémů. Vhodné pro vozidla Renault, Hyundai, Mercedes-Benz…
 • C4 – Motorové oleje kompatibilní s „TWC“ a „DPF/EPF“. Tyto oleje prodlužují životnost těchto používaných systémů. Stanova vstoupila v platnost v roce 2006.

 

Oleje pro vysoce výkonné naftové motory nákladních automobilů

 • E1 - Základní výkonová úroveň motorové oleje pro moderní naftové motory nákladních automobilů, která již ovšem není platná.
 • E2 - Oleje běžného použití pro nepřeplňované a přeplňované motory, mírně až více zatěžované. Použitelnost u standardních a prodloužených výměnných intervalech.
 • E3 - Motorové oleje s vysokou rezervou výkonu pro moderní naftové motory nákladních automobilů pro výrazně prodloužené intervaly výměn. Norma již není platná.
 • E4 - Oleje poskytující vynikající ochranu čistoty válců – proti opotřebení a sazím. Jsou doporučeny pro vysokovýkonné motory, splňující emisní limity EURO I-V. Umožňují extrémní prodloužení intervalu výměny oleje. Nejsou vhodné pro motory s „DPF/EPF“  a pro většinu motorů vybavených systémem „EGR“. Taktéž nepříliš vhodné pro motory se systémy „SCR“.
 • E5 - Motorové oleje s vysokou výkonovou rezervou. Určené jsou pak hlavně pro naftové motory s možností prodloužení intervalu výměny oleje.
 • E6 - Oleje poskytující vynikající ochranu čistoty válců – proti opotřebení a sazím. Jsou doporučeny pro vysokovýkonné motory s kontrolou obsahu sulfátového popela, síry a fosforu splňující emisní limity EURO I-V. Umožňují extrémní prodloužení intervalu výměny oleje. Jsou vhodné pro motory vybavené systémy „EGR“, „DPF/EPF“ a „SCR“. Třída E6 je pak zvláště doporučována pro motory s „DPF“, které spalují palivo s nízkým obsahem síry (50 ppm) .Dodržujte však vždy doporučení stanovené výrobce motoru!
 • E7 - Motorové oleje pro naftové motory nákladních automobilů pro prodloužené intervaly výměn s nízkým obsahem sulfátového popela, síry a fosforu splňující emisní limity EURO I-V. Jsou vhodné pro motory se systémy „EGR“ nebo „SCR“, ovšem nejsou vhodné pro systémy „DPF/EPF“.
 • E9 - Motorové oleje pro naftové motory se zlepšenou ochranou proti opotřebení, usazeninám a sazím. Vyznačují se sníženým obsahem sulfátového popela, fosforu a síry. Taktéž splňující emisní limity EURO I-V a to včetně prodloužených intervalů výměny oleje. Vhodné jsou pak pro motory bez i se systémem „DPF/EPF“ a pro většinu motorů se systémy „EGR“ a „SCR“.

 

Poznámky a vysvětlivky:

 • Třídy A2 a B2 nejsou v současném vydaní zahrnuty. Jsou však stále platné v jeho posledním znění a do té doby budou výrobci automobilů v servisních knížkách doporučovány.
 • Třídy E3 a E5 jsou nahrazeny kategoriemi E6 a E7.
 • DPF/EPF (Diesel Particulate Filter/Emission Particulate Filter) - filtr pevných částic
 • TWC (Three Way Catalyst) - trojčinný katalyzátor
 • EGR (Exhaust Gas Recirculation) - recirkulace výfukových plynů (vratné spalování)

SCR (Selective Caralysts Reduction) – systém selektivní katalytické redukce Nox (úprava složení výfukových plynů pomocí močoviny) – využívané činidlo se jmenuje AdBlue = 32,5% vodný roztok močoviny

© 2020 Všechna práva vyhrazena, Torriacars, s.r.o. Feo.cz